Tin mới cập nhật

Kinh Doanh

 Mùa đại hội năm nay, tại các doanh nghiệp (DN) bảo hiểm là công ty đại chúng dù niêm yết hay chưa, cổ tức chi trả dự kiến trình cổ đông có “kẻ tăng, người giảm”, nhưng mức độ biến động không nhiều.

Thị trường

Giá trị thị trường của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam được dự kiến sẽ tăng từ 139,2 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 7,3 tỷ USD) từ năm 2010 lên đến 288,1 nghìn tỷ đồng (15,1 tỷ USD) vào năm 2015.AIG đang nhắm tới thị trường này.

Tổn thât

Xã hội

Không ít sao Việt đã "chịu khó" chi số tiền lớn để mua bảo hiểm cho từng bộ phận trên cơ thể.Trên thế giới, không ít ngôi sao đình không ngại chi tiền để mua bảo hiểm cho từng bộ phận trên cơ thể. Luôn hướng tới hình ảnh sexy, nóng bỏng và không ngần ngại ...

Sản phẩm

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Tin thế giới

Bốn chiến lược Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS, là Ngân hàng Trung ương Singapore)  sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu trên bao gồm : chiến lược thứ nhất: tăng lực cung của thị trường bảo hiểm về cả quy mô và kỹ thuật; Chiến lược thứ hai, cơ quan ...


Kết nối để cập nhật tin mới nhất


Đăng nhập/Đăng kýginet

bảo hiểm 24h


www.webbaohiem.net
Bảo hiểm (bao hiem) - Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam ( Bao hiem - cong thong tin bao hiem Viet Nam)