Giảm giá trực tiếp sản phẩm, rút thăm may mắn, tặng quà đính kèm... là những hình thức phổ biến được các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ lựa chọn để tăng doanh thu, tri ân khách hàng.

Mặc dù chưa công bố chính thức, nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ đã triển khai việc thay đổi cách tính phí bảo hiểm vật chất (bảo hiểm thân vỏ) mới dành cho ô tô trên cơ sở Quy tắc, điều khoản trình Bộ Tài chính.

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, kết thúc năm 2014, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 6.410 tỷ đồng, trong đó môi giới bảo hiểm gốc đạt 3.115 tỷ đồng, môi giới tái bảo hiểm đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2013.

Để mở rộng thị trường, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động khai thác tại thị trường các nước lân cận. BIC đã có các liên doanh tại Lào và Campuchia từ nhiều năm nay, PTI đã triển khai hoạt động tại Lào và sắp tới đây sẽ là bảo hiểm BSH.Triển vọng lợi nhuận ngày càng lớn tại Lào đang là một miếng bánh hấp dẫn các nhà bảo hiểm trong nước, thực tế, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang hoạt động ngày một hiệu quả tại thị trường này.

Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) trò chuyện với PV...

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net