Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »

I

Term Definition
IBNR

Xem

INCURRED BUT NOT REPORTED LOSSES (IBNR)

Ice Deviation Clause

Điều khoản chệch hướng hành trình vì băng đá.

Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hoá cho phép tàu chạy chệch hướng để dỡ hàng hoá tại cảng có thể vào được gần cảng đến nhất, vì tàu không thể tới cảng đến do băng đá. Phạm vi bảo hiểm trong đơn bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực trong lúc đưa hàng từ cảng dỡ về cảng đến, nhưng Người bảo hiểm không bồi thường các chi phí phát sinh.

Ice Deviation Risk

Rủi ro chệch hướng hành trình vì băng đá.

Thông thường áp dụng đối với các tàu chạy từ châu Âu đến các cảng St.Lawrence trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11. Bảo hiểm phải trả một số phí nhất định cho mỗi tấn hàng hoá phải dỡ xuống trước khi tới cảng đến, do đóng băng tại cảng đến hoặc do nhà chức trách đóng cửa sông vì đóng băng. Người bảo hiểm thường ràng buộc cam kết tàu phải rời bến để đi thẳng tới cảng đến trước một ngày quy định.

Ice exclusion Clause

Điều khoản loại trừ băng đá.

Điều khoản loại trừ trách nhiệm của đơn bảo hiểm trong trường hợp có thiệt hại do va chạm với băng đá trong những tháng mùa đông. Nếu thiệt hại xảy ra vì cố gắng tránh tổn thất bởi một hiểm hoạ được bảo hiểm, thiệt hại đó không bị loại trừ

Ice Hazards

Nguy cơ băng đá

Một số vùng nhất định có tiếng hay gây thiệt hại cho tàu do băng đá. Thông thường, các đơn bảo hiểm cho các tàu có thể đi vào các vùng này đều bị ràng buộc với cam kết của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn. Các tàu thường bị thiệt hại lớn nhất vào mùa băng đá, lúc này tàu có khả năng bị mắc kẹt trong vùng. Khi băng đá vỡ ra cũng có thể gây nguy hiểm tương tự vì những tảng băng lớn nửa nổi nửa chìm có thể gây nguy hiểm như những tảng đá.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm