Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  « Prev ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

D

Term Definition
DWELLING, BUILDINGS, AND CONTENTS INSURA

Bảo hiểm nhà ở, các toà nhà và đồ đạc trong nhà (DB&C)

Loại bảo hiểm này được áp dụng trong trường hợp tài sản tại nơi cư trú không đủ tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của đơn bảo hiểm chủ nhà, hoặc người được bảo hiểm được yêu cầu chọn các loại bảo hiểm khác và bị hạn chế khi mua loại bảo hiểm này. Loại bảo hiểm DB&C có thể được lựa chọn theo những hình thức sau và được đính kèm đơn Bảo hiểm Cháy Tiêu chuẩn: Đơn bảo hiểm Cơ bản/Thông thường/Chung - bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với nhà ở, cũng như các đồ đạc trong nhà. (Việc bảo hiểm cho đồ đạc trong nhà không chỉ áp dụng đối với toà nhà đó, mà cho cả đồ đạc của những nơi như khách sạn, vì thế không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm DB&C). Phạm vi bảo hiểm tài sản trong nhà bao gồm những hạng mục cố định như thiết bị và đồ đạc cố định, gắn liền vào tường, lò sưởi, máy điều hoà nhiệt độ, bình đun nước nóng và thiết bị chiếu sáng. Người được bảo hiểm có thể lựa chọn tăng giá trị bảo hiểm thêm 10% để bảo hiểm những cấu trúc riêng biệt của toà nhà như ga ra. Đơn bảo hiểm đồ đạc gia đình và cá nhân trong phạm vi khu nhà ở cũng có thể được mở rộng để bảo hiểm cho những đồ đạc gia đình và cá nhân bên ngoài ngôi nhà này (giới hạn là 10% tổng giá trị bảo hiểm). Rủi ro được bảo hiểm đối với nhà và tài sản trong nhà là cháy, sét đánh và việc di chuyển tài sản ra khỏi nhà, để bảo vệ tài sản khi bị thiệt hại thêm bởi các rủi ro trên. Người được bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để mở rộng đơn bảo hiểm đối với hành động phá hoại hoặc có dụng ý xấu. Đơn bảo hiểm mở rộng: đơn này bao gồm phạm vi bảo hiểm cơ bản cộng thêm các rủi ro khác như trộm cắp, vật thể rơi, khối lượng của tuyết và/hoặc băng đá, việc chảy hoặc rò rỉ nước hoặc nước tràn từ hệ thống điều hoà nhiệt độ, sức nóng và/hoặc máy nước và/hoặc từ các đồ đạc gia đình; vỡ kính; thiệt hại vì nước bị tràn hoặc đóng băng trong các hệ thống máy nước và/hoặc sức nóng; và các vấn đề liên quan đến cấu trúc của ngôi nhà bị sụp đổ. Đơn bảo hiểm này cũng bảo hiểm những chi phí sinh hoạt phát sinh thêm từ thiệt hại do các rủi ro được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm đặc biệt - Bảo hiểm mọi rủi ro đối với kết cấu nhà, nhưng không bảo hiểm tài sản trong nhà.

DYNAMIC

Năng động

Tình trạng thay đổi của một nền kinh tế cùng với sự thay đổi trong ý muốn và sở thích của con người, có thể có lợi hoặc có hại. Việc thay đổi này không thể bảo hiểm được.

DYNAMIC RISK

Xem Dynamic

DYNAMO CLAUSE

Xem Electrical Exemption Clause

DYNASTY TRUST

Quỹ tín thác qua nhiều thế hệQuỹ tín thác tài sản được quản lí qua nhiều thế hệ khác nhau và được miễn thuế qua các thế hệ.

Page:  « Prev ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm