Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  « Prev ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36... Next »

D

Term Definition
DEVIATED RATE

Mức phí phi tiêu chuẩn Mức phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm sử dụng khác với mức phí bảo hiểm do Cơ quan định phí bảo hiểm quy định. Công ty bảo hiểm có thể sử dụng mức phí tiêu chuẩn vì họ cảm thấy rằng họ hiểu tình hình bồi thường của công ty hơn ai hết.

DEVIATING INSURANCE COMPANY

Công ty bảo hiểm tính phí phi tiêu chuẩn Là công ty bảo hiểm áp dụng mức phí bảo hiểm thường thấp hơn mức phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác và thấp hơn mức phí bảo hiểm do Cơ quan định phí bảo hiểm quy định.

Deviation

Chệch đường Một trong những trách nhiệm của Người chuyên chở là phải đưa tàu và hàng chuyên chở từ cảng đi tới cảng đến bằng con đường hàng hải thông dụng ngắn nhất, dù điều này có ghi hay không ghi trong hợp đồng thuê tàu. Trường hợp vì một lý do nào đó tàu rời khỏi đường hàng hải này, gọi là chệch đường. Vì đi chệch đường có thể dẫn đến rủi ro gây thiệt hại cho tàu, hàng, nên trong hợp đồng thuê tàu hoặc trong vận đơn thường có điều khoản chệch đường, quy định trách nhiệm của Người chuyên chở về vấn đề này. Theo tập quán quốc tế, trường hợp ghé vào cảng để nhận tiếp tế, sửa chữa, thay đổi đội ngũ thuyền viên hoặc để lánh nạn, cứu nạn.v.v., không được coi là chệch đường.

DEVIATION POLICY

Đơn bảo hiểm khác biệtĐơn bảo hiểm khác với mẫu đơn bảo hiểm tiêu chuẩn.

DIAGNOSIS RELATED GROUP

Phương pháp chuẩn đoán theo nhóm Đây là phương pháp dùng để xác định bồi thường bảo hiểm y tế dựa vào chẩn đoán bệnh theo cơ sở dự đoán, bắt nguồn từ chương trình Bảo hiểm Chăm sóc Sức khoẻ.

Page:  « Prev ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm