Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »

C

Term Definition
C & F (Cost and freight)

Giá hàng và cước phí

Một điều kiện giao hàng nói lên giá cả của hàng hoá bao gồm giá cả của bản thân hàng hoá cộng cước phí chở hàng đến Người mua. Theo điều kiện này, trách nhiệm chính của Người bán và Người mua đựơc quy định như sau:

Người bán phải chịu mọi phí tổn và rủi ro để giao hàng qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải ký kết hợp đồng vận tải biển để chở hàng đến cảng quy định, đồng thời phải cung cấp cho Người mua vận đơn đường biển hoàn hảo và những chứng từ do hợp đồng quy định.

Người mua phải nhận hàng và chịu moi rủi ro về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải chịu phí tổn dỡ hàng và trả tiền hàng trên cơ sở chứng từ do Người bán xuất trình .

Về cơ bản, điều kiện này giống điều kiện CIF, chỉ khác một điểm là: việc mua bảo hiểm cho hàng hoá không thuộc trách nhiệm của Người bán, mà thuộc về trách nhiệm của Người mua.

C.I.F. or c.i.f

Cost, Insurance and Freight

Giá hàng, bảo hiểm và cước phí.

Một điều kiện giao hàng giống như điều kiện C & F, trừ một điểm là Người bán còn phải mua bảo hiểm cho hàng hoá theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu, theo trị giá bằng 110% giá CIF. Xem thêm C & F.

Cá cược

Thói quenHành vi hoặc tính cách của một cá nhân trong cộng đồng. Khi xét nhận giấy yêu cầu bảo hiểm công ty bảo hiểm cũng cần phải xem xét đến một số thói quen cá nhân của người yêu cầu bảo hiểm.

Cable Ship

Tàu thả cáp

Tàu chuyên dụng để thả cáp, được trang bị những trục cuốn cáp ở phía trước và phía sau tàu, hầu hết các khoang của tàu đều là chở cáp. Tàu được trang bị động cơ đặc biệt linh hoạt cho việc quấn dây cáp.

Cafeteria Benefit Plan

Chương trình phúc lợi tự chọn

Theo chương trình này, các nhân viên có thể lựa chọn cho mình cơ cấu phúc lợi. Thí dụ: Một nhân viên có thể quan tâm nhiều tới việc chăm sóc sức khoẻ và như thế sẽ chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện hơn. Trong khi đó một nhân viên khác lại muốn quan tâm hơn đến việc về hưu và do đó tập trung nhiều tiền hơn để mua bảo hiểm hưu trí.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm