Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
C & F (Cost and freight)

Giá hàng và cước phí

Một điều kiện giao hàng nói lên giá cả của hàng hoá bao gồm giá cả của bản thân hàng hoá cộng cước phí chở hàng đến Người mua. Theo điều kiện này, trách nhiệm chính của Người bán và Người mua đựơc quy định như sau:

Người bán phải chịu mọi phí tổn và rủi ro để giao hàng qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải ký kết hợp đồng vận tải biển để chở hàng đến cảng quy định, đồng thời phải cung cấp cho Người mua vận đơn đường biển hoàn hảo và những chứng từ do hợp đồng quy định.

Người mua phải nhận hàng và chịu moi rủi ro về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải chịu phí tổn dỡ hàng và trả tiền hàng trên cơ sở chứng từ do Người bán xuất trình .

Về cơ bản, điều kiện này giống điều kiện CIF, chỉ khác một điểm là: việc mua bảo hiểm cho hàng hoá không thuộc trách nhiệm của Người bán, mà thuộc về trách nhiệm của Người mua.

C.I.F. or c.i.f

Cost, Insurance and Freight

Giá hàng, bảo hiểm và cước phí.

Một điều kiện giao hàng giống như điều kiện C & F, trừ một điểm là Người bán còn phải mua bảo hiểm cho hàng hoá theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu, theo trị giá bằng 110% giá CIF. Xem thêm C & F.

Cá cược

Thói quenHành vi hoặc tính cách của một cá nhân trong cộng đồng. Khi xét nhận giấy yêu cầu bảo hiểm công ty bảo hiểm cũng cần phải xem xét đến một số thói quen cá nhân của người yêu cầu bảo hiểm.

Cable Ship

Tàu thả cáp

Tàu chuyên dụng để thả cáp, được trang bị những trục cuốn cáp ở phía trước và phía sau tàu, hầu hết các khoang của tàu đều là chở cáp. Tàu được trang bị động cơ đặc biệt linh hoạt cho việc quấn dây cáp.

Cafeteria Benefit Plan

Chương trình phúc lợi tự chọn

Theo chương trình này, các nhân viên có thể lựa chọn cho mình cơ cấu phúc lợi. Thí dụ: Một nhân viên có thể quan tâm nhiều tới việc chăm sóc sức khoẻ và như thế sẽ chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện hơn. Trong khi đó một nhân viên khác lại muốn quan tâm hơn đến việc về hưu và do đó tập trung nhiều tiền hơn để mua bảo hiểm hưu trí.

Calculable Change of Loss

Xem Probability.

Calendar Year Accounting Incurred Losses

Calendar Year Accounting Incurred Losses

Tổn thất tính theo năm dương lịch

Tổng số các khoản tổn thất đã trả cộng với khoản tăng giảm quỹ dự phòng tổn thất cuối năm phát sinh trong năm. Tổng số tiền đó bao gồm các khoản thanh toán cho bất kỳ khiếu nại cũ và mới nào, cộng với phần điều chỉnh các khoản khiếu nại đã vào sổ từ đầu năm, cũng như các khoản cần dự phòng đối với các khiếu nại mới.

Calendar Year experience

Thống kê tổn thất theo năm dương lịch

Thống kê những tổn thất đã bồi thường trong thời hạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của một năm (không nhất thiết là năm hiện tại).

Calendar Year Statistics

Xem Calendar Year experience.

Call option

Quyền lựa chọn mua

Một hợp đồng theo đó công ty bảo hiểm có quyền (không phải là có nghĩa vụ) mua một số cổ phiếu hoặc trái phiếu đã định theo một giá xác định (giá trợ cấp) vào ngày hoặc trước ngày hết hạn hợp đồng.

Camera and Musical instruments Dealers i

Camera and Musical instruments Dealers insurance

Bảo hiểm người bán máy ảnh và nhạc cụ

Bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản của chính Người được bảo hiểm, cũng như tài sản của người khác do Người được bảo hiểm chăm sóc, quản lý và bảo quản. Những rủi ro loại trừ là hao mòn tự nhiên, biến mất một cách bí ẩn, động đất, lụt, trộm cắp do xe không khoá hoặc không có người trông giữ xe, thiệt hại do mất thị trường và chậm chễ. Thí dụ, nếu một cây sáo của người bán hàng bị tổn thất do cháy, hoặc nếu một máy ảnh của khách hàng bị mất cắp, người bán hàng sẽ được bảo hiểm trong cả hai sự cố kể trên cho tới mức giới hạn của hợp đồng.

Camera Floater

Đơn bảo hiểm tài sản lưu động đối với máy ảnh

Một hình thức bảo hiểm máy ảnh và các thiết bị liên quan có thể tìm thấy trong bảo hiểm vận chuyển nội thuỷ.

Canadian Institute of Actuaries

Hiệp hội chuyên viên tính toán bảo hiểm Canada

Một tổ chức có tính chất hiệp hội đại diện cho các chuyên gia tính toán bảo hiểm làm việc trong tất cả các lĩnh vực bảo hiểm ở Canada, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, bảo hiểm trách nhiệm, tư vấn và quan hệ đồng nghiệp. Hội viên phải là người sinh sống ở Canada và là thành viên của một tổ chức bảo hiểm đã được chấp nhận, kể cả Hội các chuyên gia tính toán bảo hiểm (Society of Actuaries- SA).

Cancel

Huỷ bỏ

Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm không được hưởng phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm không được hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh chi phí quản lý của công ty bảo hiểm liên quan đến việc thu xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện này chỉ áp dụng trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thương tật.

Cancellable

Xem cancellation Provision Clause.

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net