Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4440 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Đ
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
B.B. Clause (Both to blame collision cla

B.B. Clause (Both to blame collision clause)

Điều khoản đâm va cả hai tàu cùng có lỗi.

B.D.I. (Both days inclusive)

B.D.I. (Both days inclusive)

Bao gồm cả hai ngày.

Back Freight

Cước chở hàng trả lại

Khi tàu chở hàng, vì một sự cố đặc biệt không vào được cảng đến quy định, hoặc khi tàu tới cảng đến mà hàng không có người nhận (như trường hợp người gửi hàng ghi nhầm tên cảng đến, hay Người nhận hàng từ chối tiếp nhận.....), sau một thơì gian hợp lý không có chỉ thị của chủ hàng, thuyền trưởng có quyền và nghĩa vụ xử lý số hàng đó theo cách tốt nhất vì lợi ích của các bên hữu quan, như dỡ hàng lên bờ lưu kho. Nếu không thể dỡ hàng lên bờ và lưu kho, thuyền trưởng có thể tự mình, hoặc thuê tàu khác, chở hàng trả lại cho Người gửi hàng tại cảng đi hoặc tại một cảng thuận tiện nhất hoặc tại cảng phải gửi hàng đến. Tiền cước và chi phí để chuyên chở trả lại hàng như vậy gọi là cước chở hàng trả lại.

Back Letter

Thư chấp nhận bồi thường

Thư chấp nhận bồi thường có liên quan đến một vận tải đơn "không hoàn hảo".

BACK LOADBACK LOAD

Phụ phí quyền lợi chi trả

Các chi phí bị khấu trừ khi trả quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, khấu trừ một số tiền nhất định vào số thu nhập chi trả hàng tháng để trang trải chi phí của công ty.

BACKDATING

Tính giảm tuổi

Việc tính toán phí bảo hiểm căn cứ trên một độ tuổi thấp hơn độ tuổi hiện tại của người được bảo hiểm.

BAGGAGE INSURANCE

Xem TOURIST BAGGAGE INSURANCE

BAIL BOND

Tiền bảo lãnh tạm tha

Bảo lãnh bằng tiền đđược miễn tạm giam và sẽ trình diện trước toà đúng thời gian quy định. Nếu không trình diện trước toà vào thời điểm đã qui định, số tiền trên sẽ được trả cho toà án. Đơn bảo hiểm ôtô cá nhân thường bảo hiểm cả khoản tiền bảo lãnh của người được bảo hiểm.

BAIL-OUT PROVISION

Điều khoản tuỳ ý rút tiền

Điều khoản trong một hợp đồng niên kim nhân thọ (Annuity) qui định rằng chủ hợp đồng có quyền rút tiền của mình về, không phải trả các khoản phạt huỷ hợp đồng, nếu lãi suất hàng năm hạ xuống thấp hơn mức tối thiểu quy định trước.

BAILEE

Người nhận giữ tài sản

Người được quyền hợp pháp tạm giữ tài sản của một người khác. Thông thường, người nhận giữ trao cho người ký gửi một biên lai biên nhận giữ tài sản. Ví dụ, một hiệu giặt khô tạm giữ một bộ quần áo để giặt và phải thực hiện các biện pháp cần thiết đđảm bảo quần áo không bị hư hỏng. Nếu tài sản bị hư hỏng thì đơn bảo hiểm của người nhận giữ sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và phải bồi thường tổn thất.

Bailee Clause

Điều khoản về Người nhận giữ hàng hoá

Trước khi đưa ra Điều khoản bảo hiểm hàng hoá(1982) của Hiệp Hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, hầu hết các bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa đều có điều khoản về Người nhận giữ hàng hoá. Điều khoản này nhằm để lưu ý Người được bảo hiểm về nghĩa vụ của mình là phải bảo vệ các quyền lợi của Người bảo hiểm bằng cách bảo lưu mọi quyền khiếu nại Người chuyên chở hoặc Người nhận giữ khác. Mặc dù điều khoản trên không có trong Điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn (1982), nhưng nội dung của điều khoản đó lại có trong điều khoản Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm.

BAILEE’S CUSTOMERS INSURANCE

BAILEES CUSTOMERS INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm của người nhận giữ tài sản cho khách hàng

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trong trường hợp tài sản của khách hàng bị hư hỏng hoặc bị tổn thất trong thời gian người nhận giữ bảo quản, trông nom, coi sóc và quản lý, bao gồm cả các tài sản đang trên đường vận chuyển đến hoặc rời nơi nhận ký gửi. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm hoả hoạn, sét, trộm cắp, cướp, bão, nổ, đâm va, lũ lụt, rò rỉ vòi nước cứu hoả, động đất, đình công và các hư hỏng và tổn thất trong quá trình vận chuyển do một tổ chức vận chuyển thông thường thực hiện. Loại hình bảo hiểm này có hiệu lực kể từ khi người nhận giữ giao biên lai cho khách hàng. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm tài sản của người nhận giữ và các thiệt hại do sâu bọ và côn trùng gây ra. Ví dụ, một bộ quần áo được đưa đi giặt ở một hiệu giặt. Người nhận giữ (hiệu giặt) có trách nhiệm tạm thời quản lý bộ quần áo đó. Người giữ (chủ sở hữu) mong muốn bộ quần áo được được trao trả lành lặn. Nếu bộ quần áo bị mất trộm, đơn bảo hiểm này phải bồi thường thiệt hại.

BAILMENT

Sự gửi giữ

Chuyển giao tài sản từ người gửi giữ sang người nhận giữ. Ví dụ, chuyển giao một bộ quần áo từ người gửi giữ (chủ sở hữu) sang cho người nhận giữ (hiệu giặt). Xem thêm BAILEE, BAILOR.

BAILOR

Người gửi giữ

Người có quyền sở hữu đối với những tài sản tạm giao cho một người khác bảo quản, trông nom và quản lý. Xem thêm BAILEE.

Balance Sheet

Số liệu kế toán về tài sản, nợ, và giá trị thực của 1 tổ chức. Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh tại 1 thời điểm cụ thể.

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 3.0 uses technologies including PHP and SQL

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net