Home Thuật ngữ

Thuật ngữ bảo hiểm

There are 4451 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »

B

Term Definition
B.B. Clause (Both to blame collision cla

B.B. Clause (Both to blame collision clause)

Điều khoản đâm va cả hai tàu cùng có lỗi.

B.D.I. (Both days inclusive)

B.D.I. (Both days inclusive)

Bao gồm cả hai ngày.

Back Freight

Cước chở hàng trả lại

Khi tàu chở hàng, vì một sự cố đặc biệt không vào được cảng đến quy định, hoặc khi tàu tới cảng đến mà hàng không có người nhận (như trường hợp người gửi hàng ghi nhầm tên cảng đến, hay Người nhận hàng từ chối tiếp nhận.....), sau một thơì gian hợp lý không có chỉ thị của chủ hàng, thuyền trưởng có quyền và nghĩa vụ xử lý số hàng đó theo cách tốt nhất vì lợi ích của các bên hữu quan, như dỡ hàng lên bờ lưu kho. Nếu không thể dỡ hàng lên bờ và lưu kho, thuyền trưởng có thể tự mình, hoặc thuê tàu khác, chở hàng trả lại cho Người gửi hàng tại cảng đi hoặc tại một cảng thuận tiện nhất hoặc tại cảng phải gửi hàng đến. Tiền cước và chi phí để chuyên chở trả lại hàng như vậy gọi là cước chở hàng trả lại.

Back Letter

Thư chấp nhận bồi thường

Thư chấp nhận bồi thường có liên quan đến một vận tải đơn "không hoàn hảo".

BACK LOADBACK LOAD

Phụ phí quyền lợi chi trả

Các chi phí bị khấu trừ khi trả quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, khấu trừ một số tiền nhất định vào số thu nhập chi trả hàng tháng để trang trải chi phí của công ty.

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... Next »
All | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Đ

www.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm