Home Thị trường
Thị trường
Siết tín dụng, nhà băng “đua” bảo hiểm PDF Print E-mail
Saturday, 24 March 2012 08:56

 Khi tăng trưởng tín dụng bị “siết” và nguy cơ rủi ro tăng lên, dịch vụ bảo hiểm kết hợp ngân hàng (bancassurance) của các doanh nghiệp bảo hiểm đã được nhiều ngân hàng đón nhận. 

Read more...
 
Nông dân chê bảo hiểm nông nghiệp vì phí cao PDF Print E-mail
Thursday, 22 March 2012 09:13

Theo quyết định của Thủ tướng, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) bắt đầu từ 1-7-2011, song đến nay cả nước mới có 3/20 tỉnh ký kết hợp đồng với đơn vị bảo hiểm. Do nông dân chê phí cao, dù đã được Nhà nước hỗ trợ.

Read more...
 
Bảo hiểm sẽ là lợi thế cạnh tranh của ngân hàng PDF Print E-mail
Tuesday, 20 March 2012 08:51

altG?n ?ây, nhi?u ngân hàng d?n d?p cung c?p các s?n ph?m b?o hi?m m?i ra th? tr??ng. Ph?i ch?ng, h?p tác ngân hàng - b?o hi?m là xu h??ng t?t y?u, n?u không tham gia thì ngân hàng s? m?t l?i th? c?nh tranh? 

Read more...
 
DN thờ ơ với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PDF Print E-mail
Monday, 19 March 2012 09:50

T? ??u 2011 ??n nay, H?i Phòng x?y ra 37 v? cháy, 1 v? n?, làm ch?t 14 ng??i, b? th??ng 33 ng??i, thi?t h?i tài s?n lên t?i hàng ch?c t? ??ng. ?i?u ?áng nói, h?u nh? toàn b? doanh nghi?p x?y ra cháy ??u không tham gia b?o hi?m cháy n? b?t bu?c theo Ngh? ??nh 130/2006/N?-CP c?a chính ph?...

Read more...
 
Các nhà tái bảo hiểm nâng phí với thị trường Việt Nam PDF Print E-mail
Saturday, 17 March 2012 09:17

 Những vụ tổn thất, thảm họa lớn trong năm 2011 đã dẫn tới tỷ lệ tái bảo hiểm bị giảm sút. Ngành bảo hiểm thế giới năm 2012 sẽ đối mặt với 3 trở ngại chính xuất phát từ môi trường kinh doanh. 

Read more...
 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 83 of 157


Đăng nhập/Đăng kýginet

bảo hiểm 24h


www.webbaohiem.net
Bảo hiểm (bao hiem) - Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam ( Bao hiem - cong thong tin bao hiem Viet Nam)