Home Thị trường
Thị trường
Bảo hiểm phi nhân thọ: Sự vươn lên của nhóm sau PDF Print E-mail
Friday, 30 March 2012 16:06

altLà nhân t? ?áng chú ý nh?t th? tr??ng v? s? t?ng tr??ng trong n?m 2011, 2 tháng ??u n?m 2011, PTI - doanh nghi?p ?ang có th? ph?n ??ng th? 5 ti?p t?c gây ?n t??ng m?nh v?i doanh thu phí g?c ??t 252 t? ??ng, t?ng g?p 3 l?n so v?i cùng k? do t?ng m?nh doanh thu b?o hi?m xe c? gi?i.

Read more...
 
“Dài cổ” chờ giám đốc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm PDF Print E-mail
Thursday, 29 March 2012 09:47

B?o hi?m hàng hóa t? lâu ?ã thành thông l? trong giao th??ng qu?c t?. Th? nh?ng, không ít v? vi?c tranh ch?p ?ã x?y ra mà khi không ???c xét x? công b?ng, khách quan s? gây thi?t h?i nghiêm tr?ng ??n quy?n l?i h?p pháp c?a các bên tham gia h?p ??ng b?o hi?m. Tranh ch?p gi?a DN Dabaco và Pjico là m?t v? vi?c ?i?n hình…

Read more...
 
Bảo hiểm cháy nổ ô tô, xe máy “nóng” lên PDF Print E-mail
Tuesday, 27 March 2012 08:25

Các vụ cháy nổ ô tô, xe máy tăng đột biến gần đây làm nhu cầu mua bảo hiểm toàn bộ vật chất cho phương tiện tăng nhanh, đại diện nhiều hãng bảo hiểm cho biết.

Read more...
 
Mạnh tay với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ảo PDF Print E-mail
Tuesday, 27 March 2012 08:16

altVài năm trở lại đây, dù kinh tế vĩ mô không thuận lợi nhưng ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định ở mức khá cao.

Read more...
 
Siết tín dụng, nhà băng “đua” bảo hiểm PDF Print E-mail
Saturday, 24 March 2012 08:56

 Khi tăng trưởng tín dụng bị “siết” và nguy cơ rủi ro tăng lên, dịch vụ bảo hiểm kết hợp ngân hàng (bancassurance) của các doanh nghiệp bảo hiểm đã được nhiều ngân hàng đón nhận. 

Read more...
 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 82 of 157


Đăng nhập/Đăng kýginet

bảo hiểm 24h


www.webbaohiem.net
Bảo hiểm (bao hiem) - Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam ( Bao hiem - cong thong tin bao hiem Viet Nam)