Home Thị trường
Thị trường
Nợ đến bao giờ ? PDF Print E-mail
Tuesday, 28 February 2012 08:40

Chuy?n các doanh nghi?p n?, ch?m n?p b?o hi?m xã h?i không m?i, nh?ng dai d?ng. Ð?n cu?i n?m 2011, trên ??a bàn TP Hà N?i có 2.891 doanh nghi?p ch?m n?p b?o hi?m xã h?i, v?i s? ti?n h?n 880 t? ??ng. Trong ?ó, s? n? t? ba ??n sáu tháng là 168,4 t? ??ng, n? t? sáu ??n 12 tháng là 260,8 t? ??ng và n? trên 12 tháng là 353,7 t? ??ng.

Read more...
 
Bảo hiểm tự nguyện, vì sao còn thiếu hấp dẫn? PDF Print E-mail
Monday, 27 February 2012 13:53

altCùng với việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc đối với những người làm công ăn lương ổn định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã triển khai hình thức bảo hiểm tự nguyện (BHTN) dành cho một số đối tượng khác, trong đó có lao động tự do (theo số lượng thống kê lên đến chục triệu người).

Read more...
 
Bảo hiểm vi mô: không thể nóng vội PDF Print E-mail
Friday, 24 February 2012 10:20

M?c dù ???c các c? quan ch?c n?ng h?t s?c ?ng h? v? m?t ch? tr??ng chính sách, các doanh nghi?p b?o hi?m c?ng tích c?c tri?n khai phát tri?n s?n ph?m, nh?ng vi?c “ph? sóng” s?n ph?m b?o hi?m vi mô không d? dàng. 

Read more...
 
Bảo hiểm cháy nổ: Tiểu thương không quan tâm! PDF Print E-mail
Friday, 24 February 2012 10:04

Sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi, các tiểu thương ở đây mới tiếc rằng không có ai mua bảo hiểm cháy nổ cho số tài sản trong chợ. Đó là một bài học không chỉ cho các tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi mà đối với các tiểu thương khác. Nhưng cũng như câu “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”, hầu hết các tiểu thương ở các chợ khác khi nhắc đến việc mua bảo hiểm cháy nổ cho hàng hóa vẫn lắc đầu nguây nguẩy vì nghĩ rằng “việc đó sẽ không xảy ra với mình”.

Read more...
 
Nợ đọng bảo hiểm: Vẫn tại chế tài chưa mạnh PDF Print E-mail
Thursday, 23 February 2012 08:35

altDoanh nghiệp chây ỳ không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động (NLĐ). Số nợ, đọng BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước, thế nhưng BHXH nhiều tỉnh, thành phố lại không làm tròn được vai trò của tổ thu nợ liên ngành. Việc khởi kiện các đơn bị nợ BHXH chưa được quan tâm đúng mức.

Read more...
 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 82 of 152


Đăng nhập/Đăng kýginet

bảo hiểm 24h


www.webbaohiem.net
Bảo hiểm (bao hiem) - Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam ( Bao hiem - cong thong tin bao hiem Viet Nam)