Home Góc tư vấn Hỏi về bảo hiểm kết hợp con người rút tiền BHXH đã đóng sau 02 năm làm việc
rút tiền BHXH đã đóng sau 02 năm làm việc PDF Print E-mail

Xin Chào! Cho tôi h?i, tôi ?ang làm vi?c t?i TpHCM, t? n?m 2008 - 2010 tôi làm vi?c t?i 1 công ty ? Bình D??ng, tôi mu?n rút ti?n BHXH ?ã ?óng sau 02 n?m làm vi?c ? Bình D??ng t?i BHXH TpHCM có ??oc không? Tôi c?n thêm th? t?c gì ngoài s? BHXH, quy?t d?nh ngh? vi?c ? công ty c?? Chân thành c?m ?n.

N?u b?n có nguy?n v?ng lãnh tr? c?p 1 l?n thì b?n s? nh?n ? TP.HCM n?u có h? kh?u ho?c t?m trú t?i thành ph?.

H? s? g?m:

S? BHXH

??n xin h??ng tr? c?p 1 l?n.

Tuy nhiên chúng tôi l?u ý v?i b?n r?ng vi?c nh?n tr? c?p 1 l?n là ?i?u không t?t, gi? ??nh r?ng n?u sau này b? TNL? thì m?c tr? c?p th?p h?n r?t nhi?u so v?i vi?c b?n không nh?n tr? c?p 1 l?n.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn


Tin liên quan
Tin mới hơn
Tin cũ hơn

  Gửi đăng bài, Tư vấn, Giải đáp thắc mắc, hãy Email cho chúng tôi : admin@webbaohiem.net


Đăng nhập/Đăng kýginet

bảo hiểm 24hwww.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm