Cách tính tiền BHXH phải đóng PDF Print E-mail
Cho em h?i là ti?n BHXH mà mình ?óng là trên % l??ng, v?y thì tính th? thu nh?p cá nhân tr??c r?i ph?n thu nh?p tr? ?i th? ?ó s? ?? tính BHXH hay ng??c l?i

Việc đóng BHXH được giảm trừ trước rồi mới tính đến thuế (Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN)

bhxhbinhduong.gov.vn

  Gửi đăng bài, Tư vấn, Giải đáp thắc mắc, hãy Email cho chúng tôi : admin@webbaohiem.net


Đăng nhập/Đăng kýginet

bảo hiểm 24hwww.webbaohiem.net
Web bảo hiểm | Tin tức bảo hiểm | thị trường bảo hiểm | diễn đàn bảo hiểm