Cho em h?i là ti?n BHXH mà mình ?óng là trên % l??ng, v?y thì tính th? thu nh?p cá nhân tr??c r?i ph?n thu nh?p tr? ?i th? ?ó s? ?? tính BHXH hay ng??c l?i

Việc đóng BHXH được giảm trừ trước rồi mới tính đến thuế (Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN)

bhxhbinhduong.gov.vn

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

Liên kết

www.webbaohiem.net