Ngày 19/10, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về kết quả giao dịch của bà Nguyễn Thu Thủy- người có liên quan của cổ đông nội bộ Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI).

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thu Thủy (em Ông Nguyễn Anh Tuấn–Chủ tịch HĐQT)

- Mã chứng khoán giao dịch : PVI

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,620 CP

- Số lượng cp đã bán: 1,600 CP

- Số lượng cp nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20 CP

- Thời gian thực hiện giao dịch: 05/9/2009 đến ngày 05/10/2009

VietStock

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net