Câu hỏi 152: Khi mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa, người mua bảo hiểm cần cung cấp cho DNBH những thông tin gì?

Trả lời:

 

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm người mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa cần phải làm giấy yêu cầu bảo hiểm. Mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm được DNBH cung cấp và người mua bảo hiểm phải điền các thông tin về:

 

- Tên người được bảo hiểm;

 

- Tên hàng hoá, loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá cần được bảo hiểm;

 

- Trọng lượng, số lượng hàng hoá và giá trị hàng hoá cần bảo hiểm;

 

- Hành trình vận chuyển (nơi đi, nơi đến và nơi chuyển tải nếu có);

 

- Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các phương tiện vận tải đó;

 

- Ngày tháng phương tiện vận chuyển khởi hành và dự kiến ngày đến.

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net