Th??ng hiê?u m??i cu?a Tâ?p ?oa?n Ba?o Viê?t.Ngày 19/1, t?i Hà N?i, T?p ?oàn B?o Vi?t ?ã chính th?c ra m?t th??ng hi?u m?i. ?ây là s? ki?n quan tr?ng c?a B?o Vi?t, n?m trong chi?n l??c ??i m?i h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u c?a m?t trong 9 t?p ?oàn hàng ??u c?a n?n kinh t? Vi?t Nam. Theo đó, tên thương hiệu Bảo Việt vẫn giữ nguyên với điểm nổi bật khác biệt là hình tam giác màu vàng trên chữ V thể hiện sự trẻ trung, năng động, đổi mới và năng lực hướng tới tương lai. Bên cạnh đó hình quả cầu tĩnh hai chiều trên logo trước đây đã được thay thế bằng hình quả cầu ba chiều với các đường kết nối trên bề mặt tạo sự năng động, linh hoạt và kết nối.

Khẩu hiệu mới của tập đoàn Bảo Việt là: ““Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”, theo lời ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt thì “sự thay đổi logo chỉ là một phần trong sự đổi mới thương hiệu. Trong thời gian tới, Bảo Việt sẽ có rất nhiều sự thay đổi để trở thành một tập đoàn tài chính toàn diện và hàng đầu của đất nước”.

Với tiền thân là một công ty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ vốn nhà nước, đến nay Bảo Việt đã trở thành một Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bất động sản...

Riêng năm 2009 vừa qua, doanh thu của Bảo Việt đạt 10.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 700 tỷ đồng./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Kết nối để cập nhật tin mới nhất

www.webbaohiem.net